Tento rok budeme takto veľmi pekní


Letáčik s info a návratkou na stiahnutie:

Denný harmonogram - Campu

Denný harmonogram je počas letného campu.

2023/2024

Príchod detí na camp

7:30 - 8:00

1. trening

8:00 - 9:45

Desiata

9:45 - 10:00

2. trening

10:00 - 12:00

Obed

12:00 - 12:30

Voľnočasové aktivity

12:30 - 13:30

Tematické súťaže a hry

13:30 - 15:30