Družstvá

MIX U10Mladšie Mini U10 Dievčatá

BAČOVÁ Sofia, BRIŠKOVÁ Emma, BIELĆÍKOVÁ Nina, ČEHÁKOVÁ Nela, GAJDOŚECH Ella, HOMOLOVÁ Dominika, JANŽOVÁ Ema, JURÍKOVÁ Ela, ĽUPTÁKOVÁ Bianka, OSUSKÁ Simona, PALCÚTOVÁ Tamara, STUPARIČ Romana, STUPARIČ Sabína, SCHWARCZOVÁ Nina, 


Mladší mini U10 Chlapci

BEŇO Michal, BRIŠKA Matias, BIELČÍK Roman, KOVÁĆ Martin, KRAJČECH Tobias, KUCEK Adam, LIPKA Adam, MARÁK Matej, MASARIK Nikolaj, OSUSKÝ Samuel, PODHORSKY David, ŠAGÁT Marek, TUROVSKY David, VOROŠ Brian

JURÍKOVÁ, Ela 31.08.2014
BRIŠKOVÁ, Emma 16.11.2016
STUPARIČ, Sabina 07.09.2015
STUPARIČ, Romana 07.09.2015
POTOČKOVÁ, Alexandra 09.07.2014
SCHWARCZOVÁ, Nina 08.02.2015
OSUSKÁ, Simona 13.01.2014
IVANOVÁ, Eliška 14.06.2014
JANŽOVÁ, Ema 17.07.2015
ĽUPTÁKOVÁ, Bianka 06.02.2016
BORČINOVÁ, Terézia 09.09.2016
BIELČIKOVÁ, Nina 10.09.2015
VERČIMÁKOVÁ, Lucia 09.04.2015
ŠTIBRÁNYIOVÁ, Jana 04.10.2015
KUBICOVÁ, Paulína 17.02.2015
NAŇÁKOVÁ, Kristína 16.02.2017
KOPÚNOVÁ, Tereza 12.08.2017 

BEŇO, Michal 02.11.2014
VAVRÍK, Marián 09.10.2014
LIPKA, Alex 20.07.2015
KRAJČECH, Tobias 10.04.2014
BREŠŤANSKÝ, Samuel 16.12.2015
BRIŠKA, Matias 08.04.2015
ŠAGÁT, Marek 06.01.2014
PODHORSKÝ, Dávid 05.03.2016
MASARIK, Nikolaj 15.06.2016
MARÁK, Matej 14.05.2014
VAVRO, Milan 26.03.2015
OSUSKÝ, Samuel 24.04.2016
ŠEVCECH, Denis 09.01.2015
BAČA, Matúš 25.10.2015
BORČIN, Matej 26.12.2014
DANIŠ, Daniel 10.07.2014
BRÁZDIL, Oliver 05.02.2015
VÖRÖS, Brian 10.07.2014