Športujeme aj tvoríme

03.03.2023

5 cieľov pre basketbalový úspech

1, Vedomosti - učenie sa hry, Technika

2, Predstavivosť - Vidieť seba ako člena družstva

Vidieť sa pri zakončovaní

Hrať silnú obranu

Doskakovať v zápasovej premávke

Byť kreatívny

3, Dôvera - Ver tomu čo robíš

Dôveruj trénerovi

Dôveruj spoluhráčom

Ver vo svoje vlastné schopnosti

4, Intenzita - Trénuj vždy vo volnom čase

5, Determinácia - Celková oddanosť, že budeš hráčom

( chcieť to, Myslieť na to , Urobiť to )