Mikroliga U10

03.03.2023

Veková kategória:

Roč. nar. 2013 a mladší / mladšie (do turnajov sú zapojené zmiešané družstvá chlapcov a dievčat)

Skupina D (9) – MBA Prievidza, BK AS Trenčín, BK MŠK Žiar nad Hronom, ŠBK Junior Levice, BBK Bánovce nad Bebravou, BK NMnV, AKAPO Lučenec, BŠ Luko, TSM Slávia Žilina 

Herné pravidlá turnajov:

Hrá sa podľa platných pravidiel minibasketbalu s nižšie uvedenými úpravami, ktoré korešpondujú s potrebami detí v minibasketbalovom veku, kde sa zoznamujú s technickými zručnosťami a hernými situáciami s apelom na ich intenzívne zapojenie v priebehu zápasov. Cieľom nižšie uvedených korekcií pre herný posun, ktorý deťom umožní hrať hru bez prestojov a formálnych zdržaní. Navrhované úpravy tak zvyšujú pomer aktívneho herného času v priebehu zápasu

  • Hracia doba 4 x 8 hrubý čas
  • Kôš vo výške 260cm, hracia lopta č. 5.
  • Zápasy sa hrajú v počte 4 x 4 ( do zápasu môže nastúpiť ľubovoľný počet hráčov, odporučený počet je min. 8 hráčov(-ok)
  • Striedanie nie je viazané ku štvrtinám, ani času. Hráči môžu opakovane striedať v štvrtine, resp. v zápase – odporúčame rovnomerné zapojenie všetkých hráčov(k). Každý tréner musí mať pripravených hráčov k striedaniu pred prerušením hry
  • Pri žiadnom vhadzovaní zo zázemia sa nepodáva lopta rozhodcovi (výnimkou je situácia, kedy rozhodca podáva lopty vhadzujúcemu hráčovi po vystriedaní
  • Pravidlo o driblingu – dôsledné posudzovanie dvojitého driblingu i driblingu dvoma rukami, ale s primeranou toleranciou, napr. pri posudzovaní prenášania s ohľadom na minibasketbalistov(ky) začiatočníkov
  • Pravidlo o krokoch – tolerancia pri zahájení a ukončení driblingu, rovnako pri využívaní obrátok, pískať len "veľké" kroky
  • Trestné hody sa nestrieľajú – po faule nasleduje vhadzovanie zo zázemia. Súčasne sa nepočítajú individuálne fauly, ani tímový fauly vo štvrtine. Uplatňuje sa pravidlo 3 fauly = 1 bod (plynulosť hry)
  • Neuplatňuje sa pravidlo 3, 8 a 24 sekúnd. Pravidlo 5. sekúnd uplatňovať iba pri vhadzovaní zo zázemia a to iba pri výraznom porušení